29.3.3.1. Disciplinære straffe

Tjenestemandsretten kan ikende advarsel eller irettesættelse eller bøde . Derudover kan der eventuelt ikendes bod for organisationsansvar, jf. afsnit 29.3.3.3 .