29.3.1.1. Ingen strejkeret

Tjenestemandssystemet indeholder ikke hjemmel til kollektive kampskridt i form af strejke, lockout o.l. i forbindelse med interessekonflikter. Hvis der ikke kan opnås enighed om indgåelse af aftaler om løn- og andre ansættelsesvilkår, afgøres tvisten efter TL §§ 46 og 47 ved, at der enten fremsættes lovforslag eller træffes afgørelse af finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet.

Som konsekvens heraf betragtes enhver arbejdsnedlæggelse o.l. som en kollektiv tjenesteforseelse.