18.1.1. Vejledning om socialt kapitel i staten

Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har udarbejdet en Vejledning om socialt kapitel i staten.

Vejledningen er en procesvejledning, der beskriver både de lovbestemte arbejdsmarkedspolitiske ordninger (eksempelvis løntilskud, virksomhedspraktik og fleksjob) og parternes egne aftaler om henholdsvis job på særlige vilkår og integrations- og oplæringsstillinger.

Det er hensigten med vejledningen at sætte fokus på arbejdspladsernes medvirken til, at flere får mulighed for at bidrage aktivt med den arbejdsevne, de har – og gerne udvikle den. Vejledningen beskriver således:

  • De arbejdsmarkedspolitiske ordninger, der kan bruges til at fastholde og integrere personer på arbejdsmarkedet
  • Regler og procedurer for ansættelse af personer på særlige vilkår
  • Parternes aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår og aftale om integrations- og oplæringsstillinger

Forslag til, hvordan samarbejdsudvalgene kan drøfte arbejdspladsens sociale ansvar og fastlægge retningslinjer for beskæftigelse på særlige vilkår.