5.1. God arbejdsgiveradfærd – en helhedstilgang til rollen som statslig leder

God arbejdsgiveradfærd er, at ledelsen kender sit ledelsesrum og – i tillidsfuld dialog med medarbejderne – anvender det til effektivt at varetage kerneopgaverne og skabe de bedst mulige resultater til gavn for borgerne.


Sidst redigeret 20.12.18