PAV er opdateret for 1. halvår 2021.

Publiceret 07-07-2021 16:33

Ved OK21 er der aftalt en række ændringer i forskellige aftaler, overenskomster mv. Der kan først administreres efter de aftalte ændringer, når der er udsendt cirkulærer på det enkelte område. Cirkulærer vil løbende blive offentliggjort på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside.