PAV er nu opdateret for 2. halvår af 2018

Publiceret 20-12-2018 14:56

Ved OK18 er der aftalt en række ændringer i forskellige aftaler, overenskomster mv. Der kan først administreres efter de aftalte ændringer, når der er udsendt cirkulærer på det enkelte område.

Kapitel 9 om forvaltningsret, persondataloven mv. er ikke opdateret i forhold til databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold.