28.3.3. Lønfradrag

I de tilfælde, hvor der i medfør af reglerne om aflønning under værnepligtstjeneste skal foretages lønfradrag - fx for tjenestemænd, der indkommanderes som befalingsmand af reserven - følges reglerne i Fmst. cirk. 1/9 2015 om lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd.