28.3.4. Anciennitet

Efter tjenestemændenes regler medregnes værnepligtsorlov og udsendelse af forsvaret til udlandet i lønancienniteten, jf. Fmst. cirk. 16/7 1987 om lønanciennitet mv. for tjenestemænd i staten. Tilsvarende medregnes orloven - i det omfang den ligger efter det fyldte 25. år - i pensionsalderen, jf. TPL § 4, stk. 4, og Fmst. vejledning 18/3 1992 om fastsættelse af pensionsalderen for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken m.fl. samt Fmst. cirk. 1/10 2001 om retningslinier for indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd mv., der optjener pensionsalder under tjenestefrihed (Perst. nr. 028-01).

For medarbejdere ansat på overenskomstvilkår i henhold til fællesoverenskomsterne eller akademikeroverenskomsten medregnes værnepligtsorlov og - efter praksis tillige - udsendelse af forsvaret til udlandet efter afsluttet uddannelse ligeledes i lønancienniteten, men der indbetales ikke pensionsbidrag.