28.2.2. Funktionærer

For lønmodtagere, der er omfattet af loven om værnepligtsorlov mv., erstatter reglerne i denne lov de bestemmelser, der findes i Funktionærloven § 6, stk. 1 og 3, om indkaldelse til værnepligtstjeneste, afskedigelse, underretning, genindkaldelse og genindtræden.

Funktionærer, der - fordi de fx ikke opfylder kravet om 9 måneders forudgående ansættelse - falder uden for loven om værnepligtsorlov mv., er dog fortsat beskyttet af de pågældende lovbestemmelser i funktionærloven.

Funktionærloven § 6, stk. 2, om løn under genindkaldelse finder stadig anvendelse for funktionærer.