28.2.2. Funktionærer

For lønmodtagere, der er omfattet af loven om værnepligtsorlov mv., erstatter reglerne i denne lov de bestemmelser, der findes i Ful. § 6, stk. 1 og 3 , om indkaldelse til værnepligtstjeneste, afskedigelse, underretning, genindkaldelse og genindtræden.

Funktionærer, der - fordi de fx ikke opfylder kravet om 9 måneders forudgående ansættelse - falder uden for loven om værnepligtsorlov mv., er dog fortsat beskyttet af de pågældende lovbestemmelser i funktionærloven.

Ful. § 6, stk. 2 , om løn under genindkaldelse finder stadig anvendelse for funktionærer.