21.3.5.5. Indtægtsdækket virksomhed og lign.

Når statsinstitutioner udfører indtægtsdækket virksomhed og lign., kan der opstå den situation, at fx en privat virksomhed, som en statsansat arbejder for, er indstillet på at udbetale den høje kilometergodtgørelsessats for den kørsel, som den pågældende foretager i privat bil i forbindelse med den konkrete opgave.