21.2.2. Råd, nævn, kommissioner, udvalg og lign.

Medlemmer af råd, nævn, kommissioner, udvalg og lign. er omtalt i kap. 10.