21.2.4. Geografisk udstrækning

Aftalens regler gælder både for tjenesterejser i Danmark samt til, i og fra Færøerne, Grønland og udlandet.