36.2.1.2. Undskyldelig uvidenhed

Der kan ikke kræves tilbagebetaling, hvis modtageren ikke burde have indset fejlen, og der i øvrigt er tale om mindre beløb, jf. afsnit 36.2.2.6 . I UfR2016.3614Ø afgjorde retten, at en ansat i forsvaret ikke skulle tilbagebetale for meget udbetalt kvalifikationstillæg.