24.3.3. Sygedagpengenes størrelse

Sygedagpengene svarer til den indtægt, som pågældende ellers ville have været berettiget til under sygefraværet. Hvis arbejdstid og/eller timeløn ikke er fast, beregnes indtægten på baggrund af den gennemsnitlige indtjening inden for de seneste 4 uger før sygdommens indtræden.

Sygedagpengeloven fastsætter dog et maksimumbeløb , der reguleres én gang om året den første mandag i januar. I 2018 udgør beløbet 4.300 kr. pr. uge (116,22 kr. i timen), jf. Beskæftigelsesministeriets vejledning om satser m.v. 2018.