24.5. Ferie og sygdom

En ansat, der sygemeldes før ferien, kan vælge at holde ferie, hvis omstændighederne tillader det, jf. kapitel 23.

Når en sygemeldt ansat ønsker at holde ferie, bør arbejdsgiveren - som betingelse for at imødekomme anmodningen - kræve, at medarbejderen kontakter kommunen, før ferien påbegyndes, og aftaler en "teknisk raskmelding". Den "tekniske raskmelding" sikrer arbejdsgiveren mod, at der starter en ny arbejdsgiverperiode, hvis medarbejderen kommer tilbage fra ferie og fortsat er sygemeldt.

Kapitel 23 vedrører muligheden for erstatningsferie, når en ansat bliver syg under ferien.

Ansatte, der har optjent fuld ferie og som bliver syg under ferien, har ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. Den ansatte skal sygemelde sig hos arbejdsgiveren efter arbejdspladsens sædvanlige regler og fremvise lægelig dokumentation. Den ansatte skal selv afholde udgifterne hertil.

Hvis den ansatte ikke har optjent fuld ferie, nedsættes de 5 dage forholdsmæssigt. Der henvises til kapitel 23.