35.5. Regulering

Understøttelser har været dyrtidsreguleret efter tilsvarende retningslinjer, som har været gældende for tjenestemandspensioner. Dyrtidsregulering af lønninger og pensioner, herunder understøttelser, blev standset ved lov i 1982, og dyrtidstillægget har derfor siden 1982 været uændret 79,5 pct. af grundbeløbene.

De gældende understøttelsesbeløb ligger mellem følgende årlige beløb:

 

 

Grundbeløb

Dyrtidstillæg

I alt

 

 

kr.

kr.

kr.

Gruppe I

15 år

3.234,00

2.571,02

5.805,03

Gruppe IV

35 år

9.702,60

7.713,50

17.416,17

Herudover er understøttelser, der var påbegyndt udbetalt senest pr. 1. april 1990, fra den 1. april 1993 blevet reguleret på samme tidspunkter og med samme reguleringer som tjenestemandspensioner.

Endelig er alle understøttelsesbeløb efter særskilt bevillingsmæssig hjemmel blevet forhøjet med en regulering, der siden den 1. januar 1997 udgør 8,7 pct.

Styrelserne skal indberette understøttelser til Udbetaling Danmark med de satser, der fremgår af de hidtidige cirkulærer.