35.1.1. Kapitlets indhold

I dette kapitel er foretaget følgende hovedinddeling:

  • 35.2 Betingelser for at opnå understøttelse 
  • 35.3 Grundlaget for fastsættelsen af understøttelsens størrelse
  • 35.4 Beregning og udbetaling
  • 35.5 Regulering 
  • 35.6 Bortfald
  • 35.7 Efterindtægt
  • 35.8 Opsat understøttelse
  • 35.9 Administration
  • 35.10 Overgangsordning i forbindelse med oprettelse af nye pensionsordninger
  • 35.11 Ældre regler