35.1.1. Kapitlets indhold

I dette kapitel er foretaget følgende hovedinddeling: