35.1. Indledning

Understøttelse kan ydes til personer, som er ansat i egentlig statstjeneste, og som ikke er omfattet af en pensionsordning som led i deres ansættelsesforhold (se dog afsnit 35.10), samt til sådanne ansattes efterlevende ægtefæller og børn.

Understøttelsesordningen er etableret ved tilslutning fra Finansudvalget og indgår ikke som et led i de pågældende personalegruppers aftalte ansættelsesvilkår.

De gældende regler er fastsat med udgangspunkt i cirk. 26/1 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste (understøttelsescirkulæret) samt i vejledningen fra 1977.

35.1.1. Kapitlets indhold

I dette kapitel er foretaget følgende hovedinddeling:

  • 35.2 Betingelser for at opnå understøttelse 
  • 35.3 Grundlaget for fastsættelsen af understøttelsens størrelse
  • 35.4 Beregning og udbetaling
  • 35.5 Regulering 
  • 35.6 Bortfald
  • 35.7 Efterindtægt
  • 35.8 Opsat understøttelse
  • 35.9 Administration
  • 35.10 Overgangsordning i forbindelse med oprettelse af nye pensionsordninger
  • 35.11 Ældre regler