35.1. Indledning

Understøttelse kan ydes til personer, som er ansat i egentlig statstjeneste, og som ikke er omfattet af en pensionsordning som led i deres ansættelsesforhold (se dog afsnit 35.10), samt til sådanne ansattes efterlevende ægtefæller og børn.

Understøttelsesordningen er etableret ved tilslutning fra Finansudvalget og indgår ikke som et led i de pågældende personalegruppers aftalte ansættelsesvilkår.

De gældende regler er fastsat med udgangspunkt i cirk. 26/1 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste (understøttelsescirkulæret) samt i vejledningen fra 1977.

35.1.1. Kapitlets indhold

I dette kapitel er foretaget følgende hovedinddeling: