35.3.2. Stillingsgrupper

I denne sammenhæng opstilles 4 stillingsgrupper:

  1. ufaglært arbejder
  2. håndværker - assistent
  3. overassistent - håndværker, der på grundlag af arbejdets art oppebærer kvalifikationstillæg, ledertillæg eller lignende tillæg, der bevirker, at den pågældende lønmæssigt placeres på linje med en overassistent, eller hvis almindelige løn svarer til overassistentløn
  4. kontorfuldmægtig - afdelingsleder samt andre ansatte med højere aflønning

I tilfælde, hvor indplacering efter ovennævnte gruppering ikke direkte kan foretages ud fra stillingsbetegnelsen, og hvor den pågældende er tjenestemandslignende aflønnet, kan indplacering foretages på grundlag af retningslinjerne i vejledningens afsnit II.A.