35.3.1. Egenunderstøttelse

Understøttelsens størrelse afhænger af den stillingsgruppe, som den ansatte er henført til på afskedstidspunktet, samt den opnåede understøttelsesanciennitet.