35.2.3. Helbredsbetinget utjenstdygtighed

Afsked med understøttelse på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed kan ske, hvis der på grundlag af foreliggende lægelige oplysninger er indhentet en udtalelse fra Helbredsnævnet, eventuelt på dettes vegne fra den lægekyndige konsulent, om, at de helbredsmæssige betingelser for afsked med understøttelse er opfyldt. Udtalelsen indhentes gennem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.