35.2.1. Egenunderstøttelse

En ansat kan efter ansøgning ved fratrædelsen få tillagt understøttelse, hvis den pågældende fratræder

a. på grund af alder eller helbredsbetinget utjenstdygtighed

b. efter i statens tjeneste mellem det fyldte 30. og 70. år at have haft

    1. en samlet ansættelse svarende til 15 års fuldtidsbeskæftigelse,
    2. deltids- eller sæsonbeskæftigelse - eventuelt kombineret med perioder med fuldtidsbeskæftigelse - svarende til mindst 7 års fuldtidsbeskæftigelse inden for 15 sammenhængende år, eller
    3. beskæftigelse som rengøringsassistent svarende til mindst 2 timers daglig tjeneste inden for 15 sammenhængende år.