7.1.9. Sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg

Ledelsen og de forhandlingsberettigede personaleorganisationers repræsentanter kan aftale at sammenlægge samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget, jf. samarbejdsaftalens § 8.

Aftalen skal opfylde de minimumskrav, der er fastsat i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Samtlige repræsentanter i det kombinerede udvalg skal have tilbud om deltagelse SU-uddannelse, jf. Samarbejdsaftalen, og den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, jf. Arbejdsmiljølovgivningen.