PAV er nu opdateret for 2. halvår 2016.

Publiceret 06-01-2017 13:34

Af tekniske grunde vil opdateringen af kapitel 31 om afskedigelse dog først blive gennemført ultimo januar.