3.1.1. Begrænsninger i aftaleretten

Selv om løn- og andre ansættelsesvilkår fastsættes ved aftale, kan der ikke indgås aftale om ansættelsesvilkår, der bestemmes ved lov eller fastsættes i henhold til lov, eller om forhold, som angår forvaltningens opgaver, organisation eller personalebehov. På disse områder skal der dog forhandles med centralorganisationerne, inden der træffes bestemmelse om fastsættelse eller ændring af ansættelsesvilkår.

Når forhold, som angår forvaltningens opgaver, organisation eller personalebehov, er undtaget fra aftaleretten, har det sammenhæng med arbejdsmarkedets almindeligt gældende grundsætning om arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet samt den omstændighed, at sådanne forhold i det statslige regi i princippet fastlægges af de bevilgende myndigheder ved behandlingen af de årlige finanslovforslag eller i Folketingets Finansudvalg.