20.9. Bilags- og henvisningsoversigt

Bilag

  • Bilag 32.5.1 Lov 154 7/6 1958 om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd (LPL), som senest ændret ved Lov 262 4/6 1969, § 36, stk. 5 og § 37.

Henvisninger