10.14.4. Eksempler på omregning af tillægs grundbeløb fra 1/4 1978

Tillæg, der før 1/4 1978 var reguleret med midlertidigt tillæg (70 pct.) og gammelt dyrtidstillæg på 414,9 pct. (' + + regulering') fx generelle og særlige tillæg.

I perioden fra 1/4 1978 og indtil 1/10-1983 afrundedes generelle og særlige tillægs grundbeløb afhængigt af beløbsstørrelsen. Fra 1/10 1983 afrundes grundbeløb efter 'høker-reglen' til ørebeløb.

I tabellen er opført det laveste samt et yderligere grundbeløb i hver gruppe med afrunding til nærmeste kronebeløb deleligt med enten 5, 10, 25, 50 eller 100 kr.

Se tabel neden for.

Grundbeløbsomregning:

1/4 1978: Grundbeløb (1) ganges med 8,90035544, afrundes efterfølgende til (2)
1/4 1981: Grundbeløb (2) ganges med 1,02750000, afrundes efterfølgende til (3)
1/4 1983: Grundbeløb (3) ganges med l,28486440, afrundes efterfølgende til (4)
1/10 1983: Grundbeløb (4) ganges med 1,01330000, afrundes efterfølgende til (5)
1/4 1984: Grundbeløb (5) ganges med 1,01330000, afrundes efterfølgende til (6)
1/10 1984: Grundbeløb (6) ganges med 1,01330000, afrundes efterfølgende til (7)
1/4 1991: Grundbeløb (7) afrundes til nærmeste hele kronebeløb deleligt med 100 kr. (8)

 

I eksempel 1.1 og 1.2 er vist, hvorledes et tillægs grundbeløb på et givet tidspunkt kan frem eller tilbageføres til et andet tidspunkt ved hjælp af ovenstående tabel.

        Grundbeløb      

Grund-
beløb
(1)

Fra
1/4 1978
(2)

Fra
1/4 1981
(3)

Fra
1/4 1983
(4)

Fra
1/10 1983
(5)

Fra
1/4 1984
(6)

Fra
1/10 1984
(7)

Fra
1/4 1991
(8)

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.
  Afrunding til nærmeste hele
kronebeløb deleligt med 5 kr.
Afrunding til ørebeløb Afrunding til nærmeste
hele kronebeløb deleligt
med 100 kr.
170,00 1.515,00 1.555,00 2.000,00 2.026,60 2.053,55 2.080,86 2.100,00
430,00 3.825,00 3.930,00 5.050,00 5.117,17 5.185,23 5.254,19 5.300,00
  Afrunding til nærmeste hele
kronebeløb deleligt med 10 kr.
       
1.700 15.130,00 15.550,00 19.980,00 20.245,73 20.515,00 20.787,85 20.800,00
  Afrunding til nærmeste hele
kronebeløb deleligt med 25 kr.
       
2.700 24.025,00 24.675,00 31.700,00 32.121,61 32.548,83 32.981,73 33.000,00
  Afrunding til nærmeste hele
kronebeløb deleligt med 50 kr.
       
3.400 30.250,00 31.100,00 39.950,00 40.481,34 41.019,74 41.565,30 41.600,00
3.480 30.950,00 31.800,00 40.850,00 41.393,31 41.943,84 42.501,69 42.500,00
  Afrunding til nærmeste hele
kronebeløb deleligt med 100 kr.
       
5.100 45.400,00 46.600,00 59.900,00 60.696,67 61.503,94 62.321,94 62.300,00
5.600 49.800,00 51.200,00 65.800,00 66.675,14 67.561,92 68.460,49 68.500,00
6.800 60.500,00 62.200,00 79.900,00 80.962,67 82.039,47 83.130,59 83.100,00
7.900 70.300,00 72.200,00 92.800,00 94.034,24 95.284,90 96.552,19 96.600,00

Eksempel 1.1

Grundbeløb 19.225 kr. pr. 1/4 1981 fremskrives til niveau 1/10 1984.

1/4 1981 se tabellen, kol. (3). Beløbet er større end 18.300 kr., men mindre end 27.450 kr. dvs grundbeløbet skal afrundes til et kronebeløb deleligt med 25 kr.
1/4 1983 19.225,00 kr. ganges med 1,28486440 og resultatet 24.701,52 kr. afrundes til 24.700 kr.
1/10 1983 24.700,00 kr. ganges med 1,01330000 og resultatet 25.028,51 kr. afrundes ikke, (ørebeløbet afrundes efter 'høker-regel').
1/4 1984 25.028,51 kr. ganges med 1,01330000 og resultatet 25361,39 kr. afrundes ikke, (ørebeløbet afrundes efter 'høker-regel').
1/10 1984 25.361,39 kr. ganges med 1,01330000 og resultatet 25.698,70 kr. afrundes ikke, (ørebeløbet afrundes efter 'høker-regel').
1/4 1991 25.698,70 kr. afrundes til nærmeste hele kr.beløb deleligt med 100 kr., dvs. 25.700 kr.

Eksempel 1.2

Grundbeløb 19.225 kr. pr. 1/4 1981 tilbageføres til niveau før 1/4 1978.

1/4 1981 se tabellen, kol. (3). Beløbet er større end 18.300 kr., men mindre end 27.450 kr. dvs grundbeløbet skal afrundes til et kronebeløb deleligt med 25 kr.
1/4 1978 19.225,00 kr. divideres med 1,02750000 til 18.710,46 kr. svarende til et omregnet grundbeløb på 18.700 kr.
før 1/4 1978 18.700,00 kr. divideres med 8,90035544 til 2.101,04 kr. svarende til et omregnet grundbeløb på 2.100 kr.

 

Tillæg, der før 1/4 1978 var reguleret med gammelt dyrtidstillæg på 414,9 pct ('+ regulering') , fx kvalifikationstillæg og paragraf 1 stk. 2 tillæg.

I perioden fra 1/4 1978 og indtil 1/10 1983 afrundedes tillæggenes grundbeløb afhængigt af beløbsstørrelsen. Fra 1/10 1983 afrundes grundbeløb efter 'høker-reglen' til ørebeløb.

I tabellen er opført det laveste samt et yderligere grundbeløb i hver gruppe med afrunding til nærmeste kronebeløb deleligt med enten 5, 10, 25, 50 eller 100 kr.

Se tabel neden for.

Grundbeløbs omregning:

1/4 1978: Grundbeløb (1) ganges med 5,2355032, afrundes efterfølgende til (2)
1/4 1981: Grundbeløb (2) ganges med 1,0275000, afrundes efterfølgende til (3)
1/4 1983: Grundbeløb (3) ganges med 1,2848644, afrundes efterfølgende til (4)
1/10 1983:

Grundbeløb (4) ganges med 1,0133000, afrundes efterfølgende til (5)

1/4 1984: Grundbeløb (5) ganges med 1,0133000, afrundes efterfølgende til (6)
1/10 1984: Grundbeløb (6) ganges med 1,0133000, afrundes efterfølgende til (7)
1/4 1991: Grundbeløb (7) afrundes til nærmeste hele kronebeløb deleligt med 100 kr. (8)

 

        Grundbeløb      

Grund-
beløb
(1)

Fra
1/4 1978
(2)

Fra
1/4 1981
(3)

Fra
1/4 1983
(4)

Fra
1/10 1983
(5)

Fra
1/4 1984
(6)

Fra
1/10 1984
(7)

Før
1/4 1991
(8)

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.
  Afrunding til nærmeste hele
kronebeløb deleligt med 5 kr.
Afrunding til ørebeløb Afrunding til nærmeste
hele kronebeløb deleligt
med 100 kr.
170,00 890,00 915,00 1.175,00 1.190,63 1.206,47 1.222,52 1.200,00
430,00 2.250,00 2.310,00 2.970,00 3.009,50 3,049,53 3.090,09 3.100,00
  Afrunding til nærmeste hele
kronebeløb deleligt med 10 kr.
       
1.700 8.900,00 9.140,00 11.740,00 11.896,14 12.054,36 12.214,68 12.200,00
2.700 14.140,00 14.530,00 18.670,00 18.918,31. 19.169,92 19.424,88 19.400,00
  Afrunding til nærmeste hele
kronebeløb deleligt med 25 kr.
       
3.400 17.800,00 18.300,00 23.525,00 23.837,88 24.154,92 24.476,18 24.500,00
3.480 18.225,00 18.725,00 24.050,00 24.369,87 21.693,99 25.022,42 25.000,00
  Afrunding til nærmeste hele
kronebeløb deleligt med 50 kr.
       
5.100 26.700,00 27.450,00 35.250,00 35.718,83 36.193,89 36.675,27 36.700,00
5.600 29.300,00 30.100,00 38.650,00 39.164,05 39.684,93 40.212,74 40.200,00
  Afrunding til nærmeste hele
kronebeløb deleligt med 100 kr.
       
6.800 35.600,00 36.600,00 47.000,00 47.625,10 48.258,51 48.900,35 48.900,00
7.900 41.400,00 42.500,00 54.600,00 55.326,18 56.062,02 56.807,65 56.800,00