8.2.1.2. Den tidligere kompetencefond

Den tidligere kompetencefond blev ved OK18 sammenlagt med Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) til Den Statslige Kompetencefond, jf. 8.2.1.1. Der uddeles derfor ikke længere midler fra den tidligere kompetencefond. Der er dog enkelte uafsluttede projekter fra den tidligere fond.