8.2.1.1. Aftale om Den Statslige Kompetencefond

Ved OK18 er det aftalt, at Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) og den tidligere kompetencefond lægges sammen til den nye statslige kompetencefond.
Den Statslige Kompetencefond støtter individuel kompetencegivende kompetenceudvikling. Procedure og frister for ansøgning er annonceret på Kompetencesekretariatets hjemmeside Kompetencesekretariatets hjemmeside findes på www.kompetenceudvikling.dk.