8.2.1. Overenskomstaftalte rammer for kompetenceudvikling

  • 2.1.1. Aftale om Den Statslige Kompetencefond
  • 2.1.2. Den tidligere kompetencefond
  • 2.1.3. FUSA
  • I overenskomstperioden 1. april 2018 - 31. marts 2021 er det muligt at opnå økonomisk støtte til kompetenceudvikling fra den statslige kompetencefond, jf. afsnit 8.2.1.1. Den økonomiske støtte er målrettet ansatte inden for CFU's og Akademikernes forhandlingsområder. Den tidligere kompetencefond og FUSA er under afvikling og der er ikke længere søgemuligheder dér.

8.2.1.1. Aftale om Den Statslige Kompetencefond

Ved OK18 er det aftalt, at Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) og den tidligere kompetencefond lægges sammen til den nye statslige kompetencefond.
Den Statslige Kompetencefond støtter individuel kompetencegivende kompetenceudvikling. Procedure og frister for ansøgning er annonceret på Kompetencesekretariatets hjemmeside Kompetencesekretariatets hjemmeside findes på www.kompetenceudvikling.dk.

8.2.1.2. Den tidligere kompetencefond

Den tidligere kompetencefond blev ved OK18 sammenlagt med Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) til Den Statslige Kompetencefond, jf. 8.2.1.1. Der uddeles derfor ikke længere midler fra den tidligere kompetencefond. Der er dog enkelte uafsluttede projekter fra den tidligere fond.

8.2.1.3. FUSA

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) blev ved OK18 sammenlagt med den tidligere kompetencefond til Den Statslige Kompetencefond, jf. 8.2.1.1. Der kan derfor ikke længere søges om støtte i FUSA.

Kompetencesekretariatet varetager stadig rådgivning og vejledning af eksisterende FUSA-projekter. Nærmere information om rådgivning og vejledning af eksisterende FUSA-projekter findes på www.kompetenceudvikling.dk.