18.1. Indledning

Kapitlet giver en beskrivelse af de statslige aftaler og gennemgår de generelle arbejdsmarkedspolitiske ordninger:

 • Aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår (socialt kapitel), jf. afsnit 18.2.
 • Fleksjob, jf. afsnit 18.3.1.
 • Ansættelse af ledige med løntilskud, jf. afsnit 18.3.2.
 • Ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne med løntilskud, jf. afsnit 18.3.3.
 • Virksomhedspraktik, jf. afsnit 18.3.4.
 • Assistance til handicappede medarbejdere, jf. afsnit 18.3.5.
 • Integrations- og oplæringsstillinger, jf. afsnit 18.3.6.
 • Introduktionsstillinger, jf. afsnit 18.3.7.

18.1.1. Vejledning om socialt kapitel i staten

Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har udarbejdet en Vejledning om socialt kapitel i staten.

Vejledningen er en procesvejledning, der beskriver både de lovbestemte arbejdsmarkedspolitiske ordninger (eksempelvis løntilskud, virksomhedspraktik og fleksjob) og parternes egne aftaler om henholdsvis job på særlige vilkår og integrations- og oplæringsstillinger.

Det er hensigten med vejledningen at sætte fokus på arbejdspladsernes medvirken til, at flere får mulighed for at bidrage aktivt med den arbejdsevne, de har – og gerne udvikle den. Vejledningen beskriver således:

 • De arbejdsmarkedspolitiske ordninger, der kan bruges til at fastholde og integrere personer på arbejdsmarkedet
 • Regler og procedurer for ansættelse af personer på særlige vilkår
 • Parternes aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår og aftale om integrations- og oplæringsstillinger

Forslag til, hvordan samarbejdsudvalgene kan drøfte arbejdspladsens sociale ansvar og fastlægge retningslinjer for beskæftigelse på særlige vilkår.