18.3.7. Introduktionsstillinger

Finansministeriet og Akademikerne har indgået Fmst. cirk. 28/06 2013 om ansættelsesvilkår for akademikere i introduktionsstillinger i staten.

Med denne aftale vil parterne bidrage til at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere, herunder særligt dimittender. Aftalen kombinerer uddannelse med en lavere løn. Hensigten er, at der med en kombination af beskæftigelse og uddannelse sker en forbedring af den ansattes efterfølgende mulighed for at få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Aftalen giver mulighed for at opslå stillinger som introduktionsstillinger. Ansættelsen sker for 1 år. Der er tale om uddannelsesstillinger, og lønnen udgør 80 pct. af den overenskomstmæssige løn. Der ydes ikke generelt aftalte tillæg som fx rådighedstillæg. Arbejdsgiveren afholder hele lønudgiften på samme måde som ved sædvanlige ansættelser. Den ansatte skal udføre arbejde på lige fod med andre akademikere. Samtidig forudsætter ansættelsen, at en del af arbejdstiden afsættes til uddannelse og oplæring med henblik på at forbedre de fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Uddannelses- og oplæringsaktiviteter skal stå i rimeligt forhold til lønreduktionen.

Der er mulighed for at søge indtil 20.000 kr. til uddannelse og oplæring for den enkelte ansatte i en introduktionsstilling hos Kompetencesekretariatet.

Finansministeriet og Akademikerne har udarbejdet en pjece om introduktionsstillinger til akademikere.