27.2.6.2. Karenstidens længde

Retten til betaling under funktion i højere stilling indtræder ifølge funktionsaftalen som hovedregel, når tjenestemanden har varetaget stillingen i 15 kalenderdage i sammenhæng.