27.2.6.4. Karenstid for deltidsansatte

Hvis en deltidsansat tjenestemand fungerer i højere stilling, opgøres karenstiden således, at arbejdsfri dage, der er forårsaget af deltidsbeskæftigelsen, indgår i beregningen af de 15, henholdsvis 22 kalenderdage.