30.3.1.1. Supplerende ydelse

Ansættelsesmyndigheden kan bevilge tjenestemænd, der går på pension, en årlig supplerende ydelse indtil den til enhver tid gældende folkepensionsalder, jf. § 13 i aftale om frivillig fratræden. Den supplerende ydelse fastsættes inden for følgende intervaller (grundbeløb okt. 1997 niveau):

  • skalatrin 1-20: mindst 12.300 kr. - højst 17.700 kr. årlig,
  • skalatrin 21-39: mindst 17.800 kr. - højst 23.200 kr. årlig,
  • skalatrin 40-55: mindst 23.400 kr. - højst 28.700 kr. årlig.

For deltidsansatte reduceres den supplerende ydelse i forhold til beskæftigelsens omfang.

Den supplerende ydelse til tjenestemænd, der aflønnes efter nye lønsystemer, fastsættes ud fra følgende lønintervaller (grundbeløb okt. 1997 niveau):

  • 0 kr. - 199.999 kr.: mindst 12.300 kr. - højst 17.700 kr. årlig,
  • 200.000 kr. - 265.999 kr.: mindst 17.800 kr. - højst 23.200 kr. årlig,
  • 266.000 kr. og derover: mindst 23.400 kr. - højst 28.700 kr. årlig.

Den supplerende ydelse skal beregnes ud fra basislønnen samt eventuelle varige eller midlertidige kvalifikationstillæg og funktionstillæg.

Deltidsansatte indplaceres i lønintervallerne på grundlag af den aktuelle løn omregnet til fuldtidsbeskæftigelse. Den supplerende ydelse reduceres herefter i forhold til beskæftigelsens omfang.

Udbetalingen af den supplerende ydelse sker en gang årligt, første gang ved fratrædelsen. Udbetalingen ophører ved den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Der udbetales fuldt årsbeløb op til folkepensionstidspunktet, selv om den sidste udbetalingsperiode er mindre end et helt år.

Den supplerende ydelse reguleres med den procentregulering, der gælder for tjenestemandspensioner. Procentreguleringen pr. 1. april 2022 udgør 50,0475 pct. (i forhold til okt. 1997 niveau). Procentreguleringen pr. 1. oktober 2022 udgør 50,4850 pct. (i forhold til okt. 1997 niveau).