30.3.3. Ikke-tjenestemænd med tjenestemandspensionsret

For ikke-tjenestemænd med tjenestemandspensionsret kan de økonomiske vilkår bestå af

enten        a. tillæggelse af ekstraordinær pensionsalder og/eller

b. et fratrædelsesbeløb

eller          c. et fratrædelsesbeløb og/eller

d. tjenestefrihed med løn,

jf. aftalens § 18 samt afsnit 30.3.1.2 ., afsnit 30.3.2.1 . og afsnit 30.3.2.2.