22.1.2.9. Dokumentation

Flyttegodtgørelse udbetales kun mod dokumentation for afholdte udgifter. Dette gælder dog ikke for den supplerende godtgørelse, jf. afsnit 22.1.3.5 .

Om de særlige regler for dokumentation ved dobbelt husførelse henvises til afsnit 22.1.3.7 .