1.5.1. Individuelle kontrakter i udlandet

For personer, der er ansat på individuel kontrakt i en ansættelse med fast tjenestested i udlandet, gælder en række særlige forhold. Finansministeriet har i brev af 11. januar 2001 til samtlige departementer fastsat retningslinjer for indholdet af sådanne kontrakter. Brevet er optaget som Bilag 1.6.2.

Hvis det samlede lønniveau ekskl. såvel eget som arbejdsgivers pensionsbidrag overstiger 518.000 kr. i grundbeløb (niveau 31. marts 2012), skal lønniveauet godkendes af Økonomistyrelsen. Endvidere skal reglerne om stillingskontrol følges.

Hvis lønnen er skattefri efter Lbekg. 1735 17/08 2021 af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) § 33 A, skal der tages højde for denne skattefrihed ved fastsættelsen af lønniveauet, og lønniveauet skal godkendes af Økonomistyrelsen, hvis det overstiger 463.000 kr. i grundbeløb (niveau 31. marts 2012).