1.2. Ikke-statslige institutioner

I Fmst. cirk. 17/12 2015 om Budgetvejledning 2016 pkt. 2.4.9. er der opstillet en række krav, som en tilskudsgiver skal stille til modtageren i forbindelse med tilskud til driften af ikke-statslige institutioner (selvejende institutioner, foreninger mv.).

Hvis tilskuddet udgør 1 mio. kr. eller derover og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, skal der således stilles krav om, at Skatteministeriet fastsætter eller aftaler løn- og ansættelsesvilkår for institutionens personale. Dette gælder, medmindre andet fastsættes eller godkendes af Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Kravet skal stilles, medmindre lov eller tidligere praksis, der ikke vil kunne ændres, forhindrer det. Eventuelle fravigelser, der ikke fremgår af anden lov, skal anføres i finanslovens anmærkninger.