1.2. Ikke-statslige institutioner

I Fmst. cirk. 17/12 2015 om Budgetvejledning 2016 pkt. 2.4.9. er der opstillet en række krav, som en tilskudsgiver skal stille til modtageren i forbindelse med tilskud til driften af ikke-statslige institutioner (selvejende institutioner, foreninger mv.).

Hvis tilskuddet udgør 1 mio. kr. eller derover og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, skal der således stilles krav om, at Finansministeriet fastsætter eller aftaler løn- og ansættelsesvilkår for institutionens personale. Dette gælder, medmindre andet fastsættes eller godkendes af Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen.

Kravet skal stilles, medmindre lov eller tidligere praksis, der ikke vil kunne ændres, forhindrer det. Eventuelle fravigelser, der ikke fremgår af anden lov, skal anføres i finanslovens anmærkninger.