23.5.3. Barsels- og adoptionsorlov

Barsels- og adoptionsorlov er en feriehindring.

Hvis orloven påbegyndes under ferien, fx fordi den ansatte føder, anses ferien for afbrudt, og der foreligger en feriehindring for den resterende del af ferien.

Falder barsels- eller adoptionsorlov i forud tilrettelagte ferieperioder, har den ansatte ret til erstatningsferie af tilsvarende omfang, men uden kompensation for omlagt ferie, jf. ferieaftalens § 5, eller - for tjenestemænd - for placering af hovedferien uden for ferieperioden, jf. ferieaftalens § 15.

Der henvises i øvrigt til afsnit 23.3.2.1 , barselsvejledningens afsnit 3.8.2. samt ferievejledningens kapitel 5.