23.3. Overgangsordningen

I forbindelse med overgangen til de nye ferieregler er der indført en overgangsordning, der skal sikre en smidig overgang til de nye ferieregler. Overgangsordningen løber fra 1. januar 2019 til 31. august 2020. Overgangsreglerne fremgår af den nuværende ferielov Lbek. om ferie nr. 1025 04/10 2019.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udarbejdet en vejledning om Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov, som understøtter de statslige arbejdsgivere og medarbejdere i planlægningen af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov.

Der gælder desuden særlige regler om elevers ret til ferie i overgangsperioden. Se nærmere herom i afsnit 17.1.7.1.