23.1.1. Regelgrundlag

De relevante regelsæt for ansatte, der er omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret, er

suppleret med

  • særlige ferieregler for søfarende, som er fastsat i henhold til ferieloven
  • særlige regler i udenrigstjenesten
  • feriereglerne i lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv.
  • særlige bestemmelser i akademikeroverenskomsten, jf. afsnit 23.2.3.1 .

For ansatte, der ikke er omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret, gælder ferieloven samt eventuelle særbestemmelser i overenskomsterne.

Ferieaftalen gælder for både tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte og overenskomstansatte inden for centralorganisationernes forhandlingsområde, herunder ansatte i folkekirken og elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser.

Aftalens kapitel 4 indeholder enkelte særregler for tjenestemænd samt for visse tjenestemandslignende ansatte, jf. aftalens § 1, stk. 2.

Timelønnede følger i henhold til aftalens § 2, stk. 1, ferieloven samt bestemmelserne i aftalens §§ 6 og 7 om overførsel af ferie. Timelønnede, der har ret til fuld løn under sygdom, er herudover omfattet af aftalens kap. 5 om særlige feriedage, jf. § 2, stk. 2.

Det bemærkes, at timelønnede studerende ansat efter organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere med et gennemsnitligt ugentligt timetal på mere end 8 er funktionærer, og de har dermed i henhold til ferieloven ret til ferie med løn. I forbindelse med OK13 er det imidlertid aftalt, at de pågældende med virkning fra optjeningsåret 2014 overgår til at holde ferie med feriegodtgørelse på 12½ pct.

Speciallæger er ikke omfattet af aftalen i sin helhed, men alene af aftalens kap. 5 om særlige feriedage, jf. § 1, stk. 4.