14.12.1. Åremålets udløb

Formålet med fratrædelsesbeløbet er at fastholde den ansatte i stillingen til åremålets udløb og at kompensere for en eventuel ledighedsperiode efter åremålets udløb, jf. afsnit 14.2. Det kan derfor aftales, at der ved åremålsansættelsens udløb ydes et fratrædelsesbeløb til åremålsansatte, som ikke er sikret varig ansættelse i en tilbagegangsstilling efter åremålets udløb.

For ansatte, der ikke er sikret varig ansættelse efter åremålets udløb, udgør fratrædelsesbeløbet et beløb svarende til 1 måneds løn i åremålsstillingen, inkl. alle faste tillæg (herunder åremålstillægget), for hvert fulde års åremålsansættelse. Der ydes således ikke fratrædelsesbeløb med en forholdsmæssig andel af månedslønnen for dele af åremålsår.

Hvis åremålsansættelsen forlænges, betragtes hele perioden under ét, og fratrædelsesbeløbet udbetales først ved fratrædelse i forbindelse med udløbet af det forlængede åremål.

Ved åremålets udløb bortfalder fratrædelsesbeløbet hvis:

  • Den åremålsansatte direkte efter udløb af åremålsperioden genansættes i åremålsstillingen.
  • Den åremålsansatte ansættes i en anden tilsvarende eller højere stilling inden for det ansættelsesområde, som ville være gældende, hvis ansættelsen var sket som varigt ansat tjenestemand.
  • Den åremålsansatte direkte efter udløb af åremålsperioden ansættes i en chefstilling inden for åremålsansættelsens ansættelsesområde.

Med "anden tilsvarende stilling" menes en stilling på samme lønrammeniveau som åremålsstillingen med eller uden ledelse.

For åremålskontrakter, der indgået før den 19. april 2016, gælder fortsat reglerne i åremålsaftalen af 31. oktober 2001.