4.3.5.2. Elever

Det antages, at elever under erhvervsuddannelsesloven ikke kan deltage i en konflikt, jf. afsnit 4.3.3.2. De skal under konflikten beskæftiges ved arbejde, der hører under deres oplæringsområde. Bliver det nødvendigt at sende dem hjem, skal de have normal løn.