15.2.5.3. Følgeskrivelse

Samtidig med at tjenestemanden modtager ansættelsesbrevet, skal der ifølge TL § 9, stk. 2, i en følgeskrivelse gives tjenestemanden meddelelse om:

a. Den lønmæssige placering, der for tiden gælder for stillingen.

b. Det tjenestested, på hvilket tjenesten indtil videre skal udføres.

I følgeskrivelsen skal der endvidere efter Fmst. cirk. 14/6 2002 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet gives oplysning om følgende andre forhold:

 • At ansættelsen er reguleret af lov om tjenestemænd.
 • Ansættelsesmyndighedens adresse samt de institutioner, ansættelsesområdet for tiden omfatter.
 • En eventuel prøvetids længde.
 • Varigheden af gensidige opsigelsesvarsler, evt. i form af henvisning til reglerne i tjenestemandsloven.
 • Lønanciennitet.
 • Eventuelle tillæg.
 • Lønnens udbetalingstermin.
 • Rettigheder med hensyn til ferie, evt. i form af henvisning til gældende ferieaftale.
 • Beskæftigelsesgraden.
 • En eventuel pligt til over-/merarbejde.
 • Eventuelle andre væsentlige vilkår.

Endelig skal tjenestemanden have tilsendt "Orientering om pensionsforbehold", jf. afsnit 15.2.2.8.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udarbejdet skabeloner til følgeskrivelser.

Der henvises i øvrigt til afsnit 15.3.3.1.