35.11. Ældre regler

Reglerne i understøttelsescirkulæret af 8/5 1950 var gældende indtil den 1. april 1971 og kan efter overgangsreglerne være anvendt ved tillæggelse af egenunderstøttelse eller enkeunderstøttelse efter en ansat, der døde i tjenesten, i perioden 1. april 1971 - 31. marts 1976.

Indholdet af disse regler fremgår af understøttelsescirkulæret samt af vejledningen.

I disse regelsæt omtales bl.a. beregning af ægtefælleunderstøttelse, når de ældre regler har været anvendt ved beregningen af egenunderstøttelsen.