35.2.5. Rationaliseringer/strukturændringer

Hvis en person fratræder statstjenesten af utilregnelige årsager, fx rationaliseringer eller strukturændringer, uden at den pågældende samtidig opfylder en af de normale fratrædelsesbetingelser (alder eller svagelighed), kan der efter praksis tillægges den pågældende en opsat understøttelse. Sager herom afgøres af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Om beregning mv. henvises til afsnit 35.8.