8.2.1.1. Aftale om Den Statslige Kompetencefond

Ved OK21 har parterne videreført Aftalen om Den Statslige Kompetencefond. Den Statslige Kompetencefond støtter individuel kompetencegivende kompetenceudvikling, Fmst. 11/12 2019 om aftale om Den Statslige Kompetencefond. Procedurer og frister for ansøgning er annonceret på Kompetencesekretariatets hjemmeside.

Den Statslige Kompetencefond blev etableret ved OK18. Her blev det aftalt, at Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) og den tidligere kompetencefond skulle afvikles.