8.2.1.1. Aftale om Den Statslige Kompetencefond

Ved OK18 er det aftalt at Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) og den tidligere kompetencefond lægges sammen til den nye statslige kompetencefond.
Den Statslige Kompetencefond støtter individuel kompetencegivende kompetenceudvikling. Organiseringen af Den Statslige Kompetencefond er ikke endeligt fastlagt, hvorfor der ikke kan gives nærmere detaljer om ansøgningskriterier eller søges om støtte endnu. Det vil blive annonceret på Kompetencesekretariatets hjemmeside, når der åbnes for at indsende ansøgninger. Kompetencesekretariatets hjemmeside findes på www.kompetenceudvikling.dk .