22.1.1. Regelgrundlag

Reglerne om flyttegodtgørelse findes i aftale 14/11 2006 mellem Finansministeriet og centralorganisationerne (flyttegodtgørelsesaftalen) , udsendt med Fmst. cirk. 27/11 2006 .

22.1.1.1. Formål

Aftalens formål er at dække merudgifter ved forflyttelse og i visse tilfælde, hvor der foretages flytning uden forbindelse med forflyttelse.