14.18. Kontraktansættelse af chefer

Chefer ansat efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten kan ansættes på åremål, jf. Fmst. cirk. 10/7 2019 om rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten.

Åremålsvilkårene aftales efter principperne i åremålsaftalen og aftalen om forlængelse af åremålsansættelse og genansættelse på åremål, jf. cirkulæret om åremålsansættelse og Fmst. cirk. 19/12 2003.

De konkrete åremålsvilkår, herunder eventuel tilbagegangsret, jf. afsnit 14.10, åremålstillæg, jf. afsnit 14.11, og eventuelt fratrædelsesbeløb, jf. afsnit 14.12, aftales direkte mellem ansættelsesmyndigheden og den åremålsansatte chef.